top of page
WELKOM DEYSEL.jpg
ALS-JV2014_doelstellingen-1024x735.png

VISIE&

MISSIE

 

De DIVAS zijn een begrip in het Vlaamse meisjes- en vrouwenvoetbal. 
De DIVAS willen deze status consolideren en versterken door meer dan ooit te investeren in de uitbouw van een duurzame werking  in Ninove en ruime omgeving. 

Onze missie is om voor Ninove en ruime omgeving een club te zijn waar meisjes samen met andere meisjes voetballen en waar ze kunnen doorgroeien tot op het niveau dat ze willen en kunnen halen.

Als club ambiëren we om minstens provinciaal voetbal op het hoogste niveau aan te bieden. 

De visie op hoe we onze missie willen realiseren stoelt op volgende zes pijlers.

 

Meisjes voetballen met meisjes

We kiezen resoluut voor het aanbieden van meisjesvoetbal via integrale meisjesteams.
We creëren een omgeving waar meisjes samen met meisjes kunnen voetballen, waar ze alle posities kunnen beproeven en waar ze alle speelkansen krijgen.

Elk team en elk meisje geniet van een volwaardige opleiding en omkadering.

 

Integrale ontwikkeling met uitdagingen op maat

Het kiezen voor integrale meisjesteams hoeft de sportieve ontwikkeling van de meisjes niet te hypothekeren. Elk meisje wordt een uitdaging op maat aangeboden.

De meisjesteams treden aan in jongensreeksen waar ze worden uitgedaagd op fysiek vlak en op het vlak van snelheid en techniek. 

Dit gebeurt tot minstens de reeksen U13.

Binnen een netwerk van meisjesteams worden de competitiewedstrijden aangevuld met een programma aan wedstrijden en tornooien (in Vlaanderen en internationaal) waar wordt gespeeld tegen meisjesteams. 

De club werkt actief mee aan of neemt initiatief voor de uitbouw van zo’n netwerk. 
De meisjes krijgen een brede opleiding waarbij ze uitgespeeld worden op alle posities en waarbij ze uitgedaagd worden op de vereiste kwaliteiten eigen aan elke positie.

Wordt de uitdaging te klein, dan kan een meisje - in overleg – doorgroeien naar de jongensteams van de moederclub.

Het opleidingsprogramma wordt afgestemd met de aanpak die door KVK Ninove-jeugdwerking wordt uitgetekend op interprovinciaal niveau en wordt mee bewaakt door de TVJO.

Op die manier wordt er naar gestreefd om het niveau van de opleiding permanent te versterken.

 

Bouwen aan een brede basis, doorgroeien naar de top

We gaan binnen de club voor een piramidale opbouw die steunt op een zeer brede basis en een aanbod op elk leeftijdsniveau.

We werken stelselmatig aan de opbouw van een piramide waarbij geen schakel ontbreekt. 

We streven er naar om per leeftijdsniveau minstens één team uit te bouwen. 

We willen zo jong mogelijk en zo breed mogelijk rekruteren.

Zo geven we kansen aan elk meisje om vanaf jonge leeftijd ervaring op te bouwen en om zich op jonge leeftijd en op een speelse manier de basistechnieken eigen te maken waarop verder kan worden gebouwd.

Om die redenen rekruteren we tot en met U11 heel breed en mikken we op een ruime instroom. Daartoe worden, bij voorkeur in samenwerking met derden (gemeente, scholen, … ), initiatieven opgezet om te sensibiliseren rond meisjesvoetbal met als doel de drempel te verlagen.

Vanaf U12 werken we in functie van de doorstroming naar volwassen teams.

De teams vanaf U12 krijgen vorm door doorstroming vanuit de jongere reeksen aangevuld met meisjes die in andere teams zijn gevormd en die op basis van testen en/of gerichte scouting uitgenodigd worden. 

 

Volwassen teams: de ultieme uitdaging 

Er wordt er naar gestreefd om permanent drie volwassen teams in competitie te brengen en dit op de drie provinciale niveaus. 

Op termijn is het de ambitie om team A te laten doorgroeien naar de nationale reeksen.

Die stap wordt pas gezet als dit op een duurzame manier kan gebeuren.

Het team A vormt het vlaggenschip van de club en is de eerste ambassadeur van de DIVAS.

Het team B en C zijn het opleidings- (beloften) team.

Dit team vormt een belangrijke en onmisbare schakel in het beleid dat gericht is op doorstroming vanuit de jeugd.

De rekrutering uit eigen rangen wordt, wanneer relevant, aangevuld met instroom op basis van gerichte scouting.

Die scouting richt zich op het rekruteren van jonge speelsters met uitgesproken kwalitatieve meerwaarde of van oudere speelsters van wie de ervaring een meerwaarde betekenen voor de ontwikkeling van het team en de speelsters.

 

Ruimte voor inclusief meisjes- en vrouwenvoetbal

De DIVAS zetten in op de organisatie van G-voetbal voor meisjes en vrouwen. In samenwerking met instellingen uit Ninove en ruime omgeving wordt een duurzame werking opgezet. De G-DIVAS worden integraal opgenomen in de reguliere werking van de club.

Verder worden ook inspanningen gedaan om vrouwenvoetbal op recreatieve basis aan te bieden.

 

Duurzame werking op basis van goed bestuur

De DIVAS zetten in op duurzaamheid en op duurzame groei.

Elke stap wordt pas gezet als de duurzaamheid op alle vlakken is verzekerd. Dit kan pas als de werking stoelt op een goed bestuur op vlak van organisatie, mensen en middelen. 
De DIVAS gaan voor een cultuur van vertrouwen en participatie waarbij mensen ruim de kans krijgen om de DIVAS-werking mee vorm te geven.

Op die manier wordt gepoogd om de betrokkenheid te versterken.

bottom of page