top of page
WELKOM DEYSEL.jpg
ALS-JV2014_doelstellingen-1024x735.png

VISIE&

MISSIE

 

De DIVAS zijn een begrip in het Vlaamse meisjes en vrouwenvoetbal.
De DIVAS willen deze status consolideren en versterken door meer dan ooit te investeren in de uitbouw van een duurzame werking in Ninove en ruime omgeving.

Onze missie is om een club te zijn waar meisjes samen met andere meisjes voetballen en waar ze kunnen doorgroeien tot op het niveau dat ze willen en kunnen halen. Als club ambiëren we om minstens provinciaal voetbal op het hoogste niveau aan te bieden.

De visie op hoe we onze missie willen realiseren stoelt op volgende zes pijlers.


Meisjes voetballen met meisjes
Fundamentele keuze voor meisjes jeugdteams waar meisjes met meisjes kunnen voetballen.

Integrale ontwikkeling en uitdagingen op maat
Kwaliteitsvolle, volwaardige en integrale opleiding alle posities, alle speelkansen

Brede basis en groeien naar de top
Bouwen aan een piramidestructuur binnen de DIVAS werking.
Meebouwen aan gecontroleerde uitwijkmogelijkheden.


Volwassen teams: uitgangbord en ultieme uitdaging
Stapsgewijze opbouw naar duurzame overstap nationaal voetbal op basis van jeugdopleiding

 

Inclusief meisjes en vrouwenvoetbal
Ruimte voor inclusieve werking: recreatief voetbal, G voetbal,

Duurzame werking door goed bestuur

bottom of page